آرشیو برچسب‌ها: پرچم رو میزی

معنای پرچم ایران نمادهایی پرمعنا در طراحی پرچم ایران وجود دارد. رنگ های این پرچم خود نماینده صفات مختلف مانند رشد، شادی، وحدت، سرزندگی، آزادی و شجاعت می باشند. علاوه بر نوارهای افقی آن، پرچم ایران دارای یک نشان قرمز است. این نشان در سال 1980 طراحی شد و معنای عمیقی در طراحی آن وجود […]