03ژوئن 2019

پرچم هر کشوری نشان از فرهنگ و تمدن آن کشور دارد که بر اساس ارزش ها و رازهای نهانی که در تاریخ آن کشور نهفته است بر پرچم نقش بسته اند. مهم ترین موارد مورد بررسی در راز پرچم کشورها می توانند شامل رنگ ها، المان ها، طرح پرچم و دلایل طراحی شکل پرچم باشند. […]

17ژوئن 2019

پرچم ها هزاران سال است که به عنوان نمادها، شکل خاصی از پیام‌های ارتباطی یا یک فرم از انواع روش های برقراری ارتباط میان جوامع و شناسایی فرصت ها و موقعیت های مختلف بوده است. در ابتدا این نمادها با استفاده از سنگ نوشته ها یا حکاکی بر روی قطعات چوبی معرفی می‌شدند اما به مرور […]