09آوریل 2019
پرچم کشورها،فروش پرچم ،خرید پرچم در پررشین نوین پرچم،سیر تغییر و تاریخ پرچم کشورها از ابتدا تا کنون

پرچم کشورها متنوع بوده و ریشه های تاریخی دارد، فرهنگ شناسان و جغرافی دانان و مورخان در مورد تغییرات پرچم کشورها بیشترین مطالعه را دارند و آن ها از سیر تاریخی تغییر پرچم كشورها آگاه هستند. در مسابقات ورزشی و در رویدادهای سیاسی، پرچم کشورها را می توان مشاهده كرد. علاوه بر اینها در بعضی […]

09آوریل 2019
چاپ پرچم رومیزی به صورت سیلک ودیجیتال در سایت پرشین نوین پرچم

پرچم تشریفات به یک شرکت و سازمان جلوه خاصی می دهد و باعث می شود تا رسمی تر جلوه کند. اگر دقت کرده باشید، همه مدیران در اتاق خود از پرچم تشریفات به تعداد خیلی زیاد استفاده می کنند تا رسمی بودن شرکت خود را بیان نمایند. در اکثر مراسم تجاری و اداری پرچم تشریفات […]

11آوریل 2019
پرچم ایران با نماد شیر وخورشید و بعد از انقلاب اسلامی

محصولات پرچم ایران رفتن به فروشگاه پرشین نوین پرچم   تاریخچه پرچم ایران و سير تاريخی پرچم ایران در جهان پرچم ایران، از زمان کاوه آهنگر تا به امروز در یک نمودار تاریخی منطقی تغییر کرده است. اولین پرچم ایران توسط کاوه آهنگر ایجاد شد و سلسله های پادشاهی بنا به مقتضیات زمانی خود آن […]

11آوریل 2019
احترام به پرچم ایران و پرچم کشورها درپرشین نوین پرچم

پرچم تاریخچه بسیار طولانی دارد و نماد ملی کشور هر سرزمینی در طول تاریخ برحسب شرایط گوناگون تغییر کرده است. نمادهای ملی کشورها کاربردهای فراوانی دارد و هر کشور و سازمانی برای خود نماد و سمبل خاصی را انتخاب کرده که بیانگر فعالیت های آن است. نماد ملی کشور در دوران جنگ و صلح کاربردهای […]